Penangguhan Kemasukan | INSTITUT BIOSAINS
» Penangguhan Kemasukan

Penangguhan Kemasukan(i) Calon boleh memohon untuk menangguhkan kemasukan secara bertulis kepada Dekan Sekolah  Pengajian Siswazah. Apabila permohonan penangguhan kemasukan telah diluluskan, calon akan dimaklumkan tarikh baru untuk kemasukan  dan sebarang perubahan  dalam peraturan kemasukan seperti disahkan  oleh Universiti selepas tarikh penagguhan kemasukan.

(ii) Calon tidak boleh untuk menangguh kemasukan untuk lebih dari dua (2) semester atau satu (1) tahun, melainkan dengan kebenaran bertulis dari Dekan Sekolah Pengajian Siswazah.

(iii) Tawaran kemasukan akan secara otomatik terkeluar sekiranya calon gagal untuk memohon penangguhan kemasukan dalam masa yang telah ditetapkan.


Kemaskini:: [amir_peli] Kemaskini:: 04/06/2014 [an_farhana]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT BIOSAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 4147/3047
03 - 9769 4147/3047
03 - 9769 2101
BWDaAA4:00:37