Kelayakan Akademik Untuk Program Sarjana (Master) | INSTITUT BIOSAINS
» Kelayakan akademik untuk Program Sarjana (Master)

Kelayakan akademik untuk Program Sarjana (Master)Calon yang memohon perlu memenuhi kelayakan :

(i) Calon mestilah mempunyai  Sarjana Muda (dengan kepujian) dalam bidang berkaitan dengan  PNGK minima  3.000, ATAU

(ii) Calon tanpa kelayakan akademik mencukupi boleh dimasukkan ke dalam program mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Fakulti/Institut. Pemohon yang tidak memenuhi syarat seperti di atas tetapi dengan PNGK 2.250 atau bersamaan dengannya, dan mempunyai minima tiga (3) tahun  pengalaman bekerja yang berkaitan akan   dipertimbangkan.

(iii) Calon dari Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)  yang berada dalam semester akhir  dalam pengajian prasiswazah boleh dipertimbangkan untuk kemasukan bersyarat mengikut PNGK terkini yang disahkan atau bersamaan dengannya serta memenuhi  kelayakan program kemasukan siswazah.

Kemaskini:: [amir_peli] Kemaskini:: 04/06/2014 [an_farhana]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT BIOSAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 4147/3047
03 - 9769 4147/3047
03 - 9769 2101
BWDaAAZ:00:52